Priprema za etnicko ciscenje

Pripreme za protjerivanje i ubijanje Bošnjaka Višegrada bile su propagandnog i materijalnog tipa.

Dana 20-tog aprila 1991., predstavnici Opštine Višegrad su učestovali na zajedničkom saopštenju Regionalnog odbora SDS-a, Stara Hercegovina u Foči, gdje su uz predstavnike crnogorskih političkih stranaka pored ostalog naveli kako je: “ovo istorijski trenutak da se demokratskim sredstvima izborimo za svekoliko srpskog naroda” .

Zatim 17-tog septembra 1991., Užički korpus izvršio je mobilizaciju u kojoj su bili prisutni mnogi problemi, kao što su: “-kradja oružja i municije iz jedinica; -obijanje skladišta ubojnih sredstava; -tajno naoružavanje Srba preko predstavnika JNA, sa m/v JNA; -pojačana saradnja JNA sa čelnicima SDS-a; -veličanje srpstva kroz svečanosti i pojačano nošenje nacionalističkih oznaka na uniformama; čitanje vjerske literature i isticanje veličine Srba” .

Također, u novembru 1991. godine u Višegradu su otkriveni transporteri sa većim količinama naoružanja JNA, sa potvrdom općinskog odbora SDS-a.

Sredinom marta, bez ikakvog povoda, srpske porodice počinju iseljavati iz Višegrada, a 19-tog marta dolazi do prvog napada srpskih paravojnih formacija na Crnču, Babin potok i Nezuke.

Komentariši