Propaganda i prvi znakovi rata

Prije samog početka agresije, srbijanski mediji su intenzivno izvještavali o navodnom, “džihadu” koji muslimani spremaju protiv Srba u Bosni.

U tome su se posebno isticali novinari Ljubomir Mutapčić i njegov mlađi kolega Radoje Tasić, koji su preko Radio Užica prenosili neistine i propagandu o navodnim zločinima nad višegradskim Srbima.

Srbijanske mediji su dobro iskoristili nastup Murata Šabanovića 9-tog aprila, na Dnevniku TVSA Senada Hadžifejzovića u razgovoru sa komandantom Milutinom Kukanjcem, kada je prijetio da će dići u zrak hidrocentralu i da će on biti najveći ratni zločinac.

Ovo je dovelo da pola baka u Beogradu pomisli da će ih Dunav odnijeti . U isto vrijeme, ovo je širilo uvjerenje među Srbima da povjeruju u sve ono što su slušali na vijestima i čitali u novinama.

Bilo je, također, slučajeva odmetanja u šumi u okolini Višegrada, kao npr. Vidoje Andrića, četnički vojvoda, koji je sa grupom srpske omladine zaustavljao Bošnjake, pljačkao i maltetirao ih.

Komentariši