Okupacija Visegrada

Trinaestog aprila JNA okupira predjele Višegrada zajedno sa srpskom policijom, Arkanovim Tigrovima i drugim paravojnim formacijama.

U isto vrijeme, helikopteri JNA dovoze ljudstvo, vojnu opremu i sredstva u srpska sela na području Višegrada, radi napada na grad.

Dana 15-tog aprila Užički korpus JNA, pod vođstvom generala Dragoljuba Ojdanića, ulazi u grad zajedno sa paravojnim formacijama iz Srbije, tzv. Arkanovcima, Belim orlovima i drugim, i uspostavljaju kontrolu nad lokalnim institucijama.

Nailaze na slab otpor. Svi muslimanski službenici i radnici su otpušteni. JNA uspostavlja Krizni štab SDS-a u Višegradu kao civilnu vlast.

Branimir Savović, lokalni vođa SDS-a je postavljen za predsjednika opštine. Skoro cijela desna obala Drine je okupirana.

Istog dana 15 letova helikoptera JNA su registrirana u srpska sela na području Višegrada, koja su ih snabdijevali oružjem, te polazak kolone od 100 teških kamiona iz Užica za Višegrad.

Slijedeći dan, jedan od lidera SDS-a, Biljana Plavšić se sastaje sa predsjednikom kriznog štaba u hotelu Višegrad, gdje je bilo sjedište JNA. Komadant Užičkog korpusa, pukovnik Dragoljub Ojdanić, izdaje naredbu da se teškim artiljerijskim naoružanjem puca po muslimanskim kućama.

Komentariši