Visegradski zlocinci

Mitar Vasiljevic

Na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta MKSJ) optužen za:
– kršenja zakona i običaja rata
– zločine protiv čovječnosti
Datum uhićenja: 25.1.2000. (SFOR)*
Prebačen na MKSJ: 25.1.2000.
Prvo stupanje pred Sud: 28.1.2000.
Početak suđenja: 10.9.2001.
Završne riječi: 6., 8. i 14.3.2002.
Trajanje suđenja:
Presuda pretresnog vijeća: 29.11.2002., 20 godina zatvora.
Uložena žalba odbrane na presudu pretresnog vijeća: 30.12.2002., žalbeni postupak je u toku.
Presuda Žalbenog vijeća: 25.2.2004., 15 godina zatvora.
Prebačen na izdržavanje kazne: 6.7.2004 (Austrija)

Komentariši