Preblaga kazna za Bobana Simsica

Šimšić Boban, rođen 17. decembra 1967. godine u Višegradu, Bosna i Hercegovina.

Dobrovoljno se predao 24. januara 2005. godine od kada se nalazi u pritvoru. Predmet je pravosnažno preuzet na Sud BiH 15. juna 2005. godine. Optužnica je potvrđena 8. jula 2005. godine.

Optužnica protiv Bobana Šimšića navodi da je zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije u periodu između aprila i jula 1992.godine na teritoriji općine Višegrad pomagao i učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi.

Kako se navodi u optužnici, u Vatrogasnom domu u Višegradu, optuženi je u drugoj polovini juna 1992. godine zajedno sa dvojicom srpskih vojnika učestvovao u maltretiranju i silovanju deset djevojaka i žena bošnjačke nacionalnosti, te je učestvovao u prisilnom oduzimanju novca i nakita od zatvorenih civila. Zajedno sa Lukić Milanom, optuženi je, kako ga optužnica tereti, izdvojio osamnaest muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su odvedeni na lokalitet Vilina Vlas, gdje je Joksimović Miloje izdvojio njih sedam, da bi ih optuženi odveo do rijeke Drine i likvidirao
U optužnici se navodi da je Boban Šimšić u drugoj polovini juna 1992. godine vršio dužnost stražara u zgradi OŠ “Hasan Veletovac”, u kojoj su bošnjački civili bili zatvoreni te je pri tome sam i zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske, policije i paravojnih formacija učestvovao u ubistvu najmanje jednog civila bošnjačke nacionalnosti, prisilnom nestanku najmanje osam civila, silovanju više djevojaka i mlađih žena, nanošenju teških povreda i mučenju, te prisilnom oduzimanju novca i nakita od zatvorenih civila.

Kako se navodi u optužnici, u Vatrogasnom domu u Višegradu, optuženi je u drugoj polovini juna 1992. godine zajedno sa dvojicom srpskih vojnika učestvovao u maltretiranju i silovanju deset djevojaka i žena bošnjačke nacionalnosti, te je učestvovao u prisilnom oduzimanju novca i nakita od zatvorenih civila. Zajedno sa Lukić Milanom, optuženi je, kako ga optužnica tereti, izdvojio osamnaest muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su odvedeni na lokalitet Vilina Vlas, gdje je Joksimović Miloje izdvojio njih sedam, da bi ih optuženi odveo do rijeke Drine i likvidirao.

Tačke optužnice:

Optuženi Boban Šimšić se tereti za krivično djelo:

Zločini protiv čovječnosti iz člana 172., stav 1, tačka h) Krivičnog zakona BiH – progon bilo koje grupe ljudi ili kolektiva na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja je univerzalno prihvaćena kao nedopustiva po međunarodnom pravu a u vezi sa tačkama iz istog člana kako slijedi:

ubistvo,
prisilno preseljenje stanovništva,
zatvaranje,
mučenje,
silovanje,
prisilni nestanak osoba
druga nečovječna djela učinjenja u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja

Tok postupka:

Glavni pretres je počeo 14.septembra 2005 i trenutno je u toku iznošenje dokaza odbrane. Uskoro se očekuje i kraj glavnog pretresa.

Posljednje izmjene:
Tužilaštvo i odbrana su iznijeli završne riječi 5. jula 2006. godine. Ročište na kojem će se izrieći presuda Šimšić Bobanu je zakazano za utorak, 11. jula 2006. godine.

Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine danas (11 jula) je izreklo presudu u predmetu Šimšić Bobana kojom je optuženi proglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. KZ BiH tačka i) i tačka g) te osuđen na pet godina zatvora. Optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati i vrijeme koje je proveo u pritvoru od 24. januara 2005. godine.

Komentariši