Savić: Medicinska dokumentacija kao dokaz

Momir Savic

Momir Savic


21 novembar 2008  

Tužilaštvo BiH prezentiralo dokumente kojima želi dokazati stradanje Bošnjaka u selima Drinsko i Dušće, za što se tereti Momir Savić.

Državno tužilaštvo započelo je izlaganje materijalnih dokaza uvođenjem u spis 58 dokumenata koji se tiču posmrtnih ostataka pronađenih na ekshumacijama u selima Dušće i Drinsko tokom 2005. i 2006. godine.


Za svaku od deset žrtava pronađenih na lokalitetu Pušin do, u blizini sela Drinsko, i dvije žrtve pronađene u Dušću, tužilac Adnan Gulamović prezentirao je po četiri medicinska dokumenta: izvještaj o sudskomedicinskoj ekspertizi, zapisnik o utvrđivanju identiteta, DNK izvještaj i potvrde o smrti.


Momir Savić, koji je bio pripadnik Užičkog korpusa nekadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA), a zatim komandir 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u “zarobljavanju i ubistvima” civila Bošnjaka u selima Drinsko i Dušće.

Pored ovih dokaza, Tužilaštvo je prezentiralo i fotodokumentaciju sačinjenu tokom ekshumacija na lokalitetima Drinsko i Dušće, kao i crtež sa lica mjesta u šumi Pušin do.


Optuženi Savić je na ovom ročištu ponovio Sudskom vijeću da on “nema veze sa slučajem”, a njegova Odbrana zatražila je od Suda da odbije “kao neosnovane” dokaze koji “nemaju povezanosti sa Savićem”.


“Protivimo se uvođenju ovih dokaza jer Odbrana ne vidi uzročno-posljedičnu vezu stradanja ovih ljudi sa Momirom Savićem”, kazao je Dragan Međević, Savićev branilac.


Sudsko vijeće prihvatilo je uvođenje u spis dokaza, ali je naglasilo da će njihova ocijena “biti donesena u konačnici postupka”.

Naredno ročište zakazano je za 26. novembar 2008. godine, kada će Tužilaštvo nastaviti sa uvođenjem materijalnih dokaza.

Izvor:BIRN BiH

Komentariši