ZAVRŠEN DOKAZNI POSTUPAK ODBRANE SREDOJA LUKIĆAHAG/DEN HAAG, 02.12.2008.

Dvodnevni dokazni postupak odbrane Sredoja Lukića zaključen iskazom Branimira Bugarskog koji tvrdi da je u vrijeme višegradskih "živih lomača" 14. i 27. juna 1992. godine vidio drugooptuženog u selu Krtinska kod Obrenovca. Odbrana prvooptuženog Milana Lukića prve svjedoke najavila za sljedeću sedmicu

Branimir Bugarski iz sela Krtinska u beogradskoj opštini Obrenovac potvrdio je alibi Sredoja Lukića za obje višegradske "žive lomače" – u Pionirskoj ulici i naselju Bikavac – gdje je 14. i 27. juna 1992. godine živo spaljeno oko 140 osoba muslimanske nacionalnosti.

U pisanoj izjavi koja je uvedena u dokaze svjedok je naveo da se Sredoje Lukić u večernjim satima 14. juna ‘92. godine – na dan kada je u Pionirskoj ulici živo zapaljeno oko 70 žena, djece i starijih muškaraca – dovezao pred njegovu kuću u obrenovačkom selu Krtinska zajedno sa jednim komšijom i njegovim sinom. U kratkom razgovoru oni su mu prepričali Sredojevu svađu u seoskoj prodavnici oko kaucije za pivske boce, o čemu je juče svjedočio Veroljub Živković. Svega se jasno sjeća pošto je Lukić "bio prvi koji je tog dana odbio da sjedne i nešto popije". To je, po svjedoku, bilo neobično s obzirom da je taj dan u selu obilježavan vjerski praznik.

Svjedok je potvrdio da je Sredoje Lukić bio u Krtinskoj i u vrijeme drugog zločina koji se dogodio 27. juna 1992. godine u višegradskom naselju Bikavac gdje je živo zapaljeno još oko 70 ljudi. Prema svjedoku, Sredoje je tog dana svratio do njegove kuće kako bi mu rekao da ne može uzeti meso koje je ranije poručio. Sredoje mu je tada, navodno, rekao da je auto pun pošto treba povesti još nekoliko ljudi za Višegrad.

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju ukazivao da je teško povjerovati da se svjedok nakon 16 godina jasno sjeća tako banalnih događaja kao što je svađa oko pivskih boca ili odbijeni poziv na piće, a ne pamti druge detalje koji nisu u vezi s alibijem. Da bi to ilustrovao, pitao ga je kakvo je vrijeme bilo tog 14. juna 1992. ali svjedok nije znao odgovoriti. Također je ukazao da je nelogično da je neko tolike godine čuvao za sebe informacije koje bi mogle pomoći u oslobađanju Sredoja Lukića, posebno s obzirom na to da je Lukićeva supruga sa djecom živjela u njegovoj kući prvih nekoliko mjeseci rata u BiH.

Predsjedavajući sudija Patrik/Patrick Robinson je svjedoku pojasnio da mu tužilac sugeriše da lažno svjedoči na što se svjedok uvrijedio i rekao da je u Hag došao da kaže istinu o Sredoju Lukiću kojeg poznaje kao "finog i društvenog čovjeka punog šala". Po okončanju svjedočenja, prilikom izlaska iz sudnice, je dodao da je danas "prvi put u životu doživio da mu neko kaže da laže".

Bugarski je posljednji svjedok odbrane Sredoja Lukića. Njegov branilac je planirao iskaz još jednog svjedoka o alibiju ali je danas odustao od njegovog izvođenja, iz razloga koji su izloženi na raspravi zatvorenoj za javnost.

Dokazni postupak odbrane Milana Lukića – koji je trebao početi odmah po okončanju iskaza posljednjeg svjedoka odbrane Sredoja Lukića – odložen je do sljedeće sedmice pošto su prva dvojica svjedoka javili da su spriječeni da dođu u Hag.

www.sense-agency.com

Komentariši