CENA LUKIĆEVOG ALIBIJA

Nova svedokinja odbrane Milana Lukića, Muslimanka iz Rujišta, tvrdi da joj je optuženi spasao porodicu tokom rata. Tužilac optužio svedokinju da lažno svedoči i da je od odbrane dobila 21.000 eura

U nastavku dokaznog postupka odbrane Milana Lukića na suđenju za višegradske zločine iskaz je uz mere zaštite lika i glasa počela Muslimanka iz Rujišta, rodnog sela optuženog. Branilac ju je predstavio kao svedokinju o alibiju, karakteru i "dobrim delima Milana Lukića prema njenoj porodici i prijateljima".

Svedočeći pod pseudonimom MLD-10 ona je danas optuženog opisala kao "izuzetno zgodnog, mirnog, humanog i plemenitog" čoveka koji joj je u junu 1992. godine pomogao da uspostavi prekinuti kontakt sa ocem i braćom u Višegradu. Sa Milanom Lukićem se, kaže, sastala u večernjim satima 10. juna 1992. godine u Novom Pazaru i tom prilikom joj je obećao da će pronaći njenu porodicu i pomoći im. Prema dokazima tužilaštva tog dana Lukić je iz lokalne fabrike nameštaja Varda izveo sedmoricu Muslimana i streljao ih na obali reke Drine. Nakon rata, tvrdi svedokinja, otac joj je rekao da ih je optuženi sakrio u svoju kuću i hranio. Bio je toliko velikodušan, rekla je ona, da je za Vidovdan 28. juna 1992. godine ispekao jagnje za sve. Noć uoči tog praznika Milan i drugooptuženi Sredoje Lukić su, tvrdi tužilaštvo, u jednu kuću u višegradskom naselju Bikavac zatvorili i žive zapalili oko 70 muslimanskih civila.

Svedokinja je, dalje, svog rođaka Hamdiju Vilića optužila da je od branilaca tražio 100.000 eura kako bi svedočio za odbranu Milana Lukića. Svedočeći pred kraj dokaznog postupka optužbe, u novembru ove godine, Vilić je tvrdio da ga je upravo MLD-10 pozvala na sastanak sa advokatima odbrane koji su mu ponudili 100.000 eura ako pred sudom potvrdi alibi Milana Lukića za 14. juni 1992. godine, kada je prema dokazima optužbe u Pionirskoj ulici u Višegradu živo spaljeno oko 70 žena, dece i staraca.

U kratkim delovima unakrsnog ispitivanja otvorenim za javnost svedokinja je rekla da je mere zaštite identiteta tražila zbog "straha od muslimanskih nacionalista" i posebno od svog rođaka Hamdije Vilića. Iako je prethodno braniocu izjavila da je Vilić "dobrovoljno tražio" od nje da bude svedok odbrane, tužitelju je odgovorila da je ustvari ona to Viliću ponudila, jer "branioci nisu imali njegov kontakt".

Kada je izjavila da je prekinula komunikaciju sa bratom "zbog straha" da on i Hamdija Vilić ne saznaju za njeno svedočenje, tužilac Dermot Grum/Groome je svedokinju direktno optužio da lažno svedoči. Po tužiocu, razlog jednogodišnjeg prekida kontakata sa bratom nije strah već činjenica da je od odbrane "dobila 21.000 eura da obezbedi bratovljevo svedočenje", ali je bratu dala samo 5.000, zbog čega se on naljutio. Svedokinjin brat se takođe nalazi na spisku svedoka odbrane pod pseudonimom MLD-2.

Svedočenje MLD-10 biće nastavljeno 14. januara 2009. nakon zimske sudske pauze.

Komentariši