Savić: Bez saznanja o nestanku Bošnjaka

26 decembar 2008  Odbrana Momira Savića započela izvođenje dokaza saslušanjem prvog svjedoka.

Stanimir Kiridžić, prvi svjedok Odbrane Momira Savića, negirao je navode optužnice govoreći o svom položaju na početku rata u Višegradu.


Tužilaštvo BiH tereti Momira Savića, bivšeg komandira Treće čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, za učešće u ispitivanju i premlaćivanju zarobljenih civila Bošnjaka u selima Drinsko i Dušće, općina Višegrad.

Kiridžić je ispričao da je do rata živio u naselju Dušće, ali je dom napustio 5. aprila 1992. godine, kada je počeo “primati prijetnje od ‘Zelenih beretki’”. Kako je rekao, komšija Uzeir Nuhanović ga je “prebacio do sela Pijavice u blizini Drinskog”, odakle je također brzo otišao.

“Pijavice su također bile pod komandom Bošnjaka, tako da sam ja sa suprugom i sinom krenuo dalje”, kazao je Kiridžić.

Svjedok je rekao i da je “saznao” da je komandant Teritorijalne odbrane u Drinskom izvjesni Hasan Hubić, te da je Momir Savić njegov zamjenik. Također je rekao da je viđao Savića, ali ne u uniformi, već u “lovačkom odijelu”.

Tokom unakrsnog ispitivanja svjedok je dodao da tokom rata “nikada nije viđao Savića u društvu paravojnih formacija arkanovaca, šešeljevaca ili ‘Belih orlova’”, dodavši da smatra kako tih formacija “tokom rata nije ni bilo u Višegradu”.

Svjedok je u sudnici kazao da se nakon rata vratio u Dušće, ali je i rekao da mu “ništa nije poznato” o sudbinama Bošnjaka sa tog područja, kazavši samo da “zna da ih nema”.

Nastavak suđenja zakazan je za 20. januar 2009. godine.

Komentariši