SVEDOK ODBRANE: MILAN LUKIĆ “PRIMER GOSPODINA”

Prvi svedok odbrane Milana Lukića potvrdio alibi za dva streljanja Bošnjaka na obali Drine i optuženog nazvao "primerom gospodskog ponašanja". On tvrdi da je Milan Lukić bio mobilisan u rezervnu policiju i nije bio vođa paramilitarne grupe

Nakon tri odlaganja, danas je konačno počeo dokazni postupaka odbrane Milana Lukića, koji se zajedno sa svojim rođakom Sredojem Lukićem tereti za teške zločine u Višegradu 1992. godine.

Kao svog prvog svedoka odbrana je izvela penzionisanog policajca MUP Srbije Željka Markovića, namenjujući mu dvostruku ulogu: da bude svedok o karakteru optuženog i istovremeno potvrdi njegov alibi za dva incidenta navedena u optužnici.

Marković je optuženog upoznao krajem 1987. godine u Beogradu i opisao ga kao "mirnog, tihog i povučenog, uvek skromnog i nasmejanog, gospodskog ponašanja i bez nacionalnih predrasuda". Marković tvrdi da je optuženog odvezao u Višegrad 6. maja 1992. godine, kako bi u Beograd prebacili Lukićevu bolesnu majku. U tome, međutim, nisu uspeli budući da je Milan Lukić, po dolasku u Višegrad, mobilisan u rezervni sastav policije, pa se Marković sam vratio u Beograd. Datum odlaska u Višegrad Marković, kako tvrdi, pamti zato što je to bilo dan uoči Đurđevdana koji je, kako je rekao, "slava njegovog plemena". Odbrana time nastoji da ospori dokaze optužbe prema kojima je Milan Lukić došao u Višegrad u aprilu 1992. godine kao vođa paravojne grupe "Osvetnici".

Sledeći put Markovića se sa Lukićem čuo 7. juna 1992. godine, što pamti po godišnjici svog venčanja. Sreli su se sutradan u jednom beogradskom kafiću i Lukić mu je ispričao da pokušava da prebaci neke prijatelje Muslimane do Novog Pazara. Dva dana kasnije Lukić ga je, tvrdi Marković, ponovo nazvao da bi ga obavestio kako se "snašao" za prevoz do Novog Pazara. Odbrana time nastoji da dokaže da Milan Lukić nije bio u Višegradu 7. i 10. juna 1992. godine kada je, prema optužnici i dokazima koje je izvelo tužilaštvo, na obali reke Drine streljao dve grupe višegradskih Muslimana.

Pošto u unakrsnom ispitivanju Marković nije mogao da se seti datuma kada je počeo rat u Bosni, tužilac je doveo u pitanje njegov iskaz "izražavajući čuđenje" kako se, nakon 16 godina, svedok tako jasno seća kako je Lukić bio obučen i šta je jeo 6. maja 1992. godine.

Iako ga je tužilac suočio sa izjavom Milana Lukića datoj policiji u Srbiji 1992. godine da je u Višegrad došao kao vođa paramilitarne grupe, svedok je ostao pri tvrdnjama da je bio prisutan kada je optuženi u Višegradu mobilisan u rezervni sastav policije. Svedok je takođe ostao i pri izjavi da Milan kog zna iz predratnog perioda "nije ličio" na nekog ko je "sposoban da počini zločine za koje ga terete" uprkos tome što mu je tužilac predočio Lukićevu izjavu u kojoj kaže da je "lično likvidirao mnogo Muslimana".

Komentariši